زمان و تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94 (اینترنتی)

  زمان انتخاب واحد اینترنتی نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94  دانشگاه آزاد اسلامي گراش اعلام شد . بر اين اساس ، روزهاي  17 بهمن الی 20 بهمن  از ساعت 8 الی 23 ، بعنوان زمان انتخاب واحد کلیه ی رشته ها تعيين گرديده است .
 
 
 
شروع کلاسها : شنبه 24  بهمن  1394
توضيحات : - 
انتخاب واحد فقط  بصورت اینترنتی انجام مي پذيرد
- توصیه می شود دانشجویان بر اساس آرایش ترمی انتخاب واحد نمایند .
-   بر اساس آئين نامه آموزشي ، تعداد واحدهای انتخابي دانشجو در نيمسال نبايد كمتر از 12 واحد و بيشتر از 20 واحد باشد .
  - دانشجوي مشروط ، حق انتخاب بيشتر از 14 واحد درسي در نيمسال را نخواهد داشت . 
مسئوليت رعايت پيشنياز ي ، همنيازي و سقف انتخاب واحد  به عهده ي دانشجو مي باشد .
دانشگاه در هر زمانی در طول ترم میتواند دروسی که همنیازی ، پیشنیازی و یا سقف واحد در هنگام انتخاب واحد رعایت نشده حذف نماید
- دانشجو در زمان حذف و اضافه ، تنها مجاز به حذف حداکثر 2 درس و اضافه نمودن 2 درس خواهد بود
 مجددا" تاکید مینماییم  : مسئوليت رعايت پيشنياز ي ، همنيازي و سقف انتخاب واحد  به عهده ي دانشجو مي باشد .
دانشگاه در هر زمانی در طول ترم میتواند دروسی که همنیازی ، پیشنیازی و یا سقف واحد در هنگام انتخاب واحد رعایت نشده حذف نماید
 
JoomShaper