دریافت اینترنتی کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم

تهيه كارت ورود به جلسه و همراه داشتن آن در تمامي امتحانات پايان ترم ، الزاميست .     

دانشجويان مي بايست ضمن تسويه حساب مالي ، نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه از طریق سایت اینترنتی دانشگاه اقدام نمايند . بنابر مقررات ، از ورود دانشجويان فاقد كارت به جلسه ي امتحان جلوگيري خواهد شد . لازم به ذکر است فقط کارتهایی برای ورود به جلسه امتحانات معتبر خواهد بود که توسط امور مالی دانشگاه مهر شده باشد .

توجه مهم :

 1 - تاریخ دریافت اینترنتی کارت ورود به جلسه : از 5 خرداد  الی 15 خرداد

  2 - فقط کارتهایی برای ورود به جلسه امتحانات معتبر خواهد بود که توسط امور مالی دانشگاه مهر شده باشد

 4 - فقط تاریخ هایی که در کارت ورود به جلسه برای امتحانات درج شده اند قابل استناد و معتبر خواهد بود     

 5 -  در صورت عدم تکمیل فرم نظر سنجی اینترنتی اساتید ، دسترسی دانشجو به کارت ورود به جلسه امکان پذیر نخواهد بود . ( قبل از هر کاری ، فرم نظرسنجی را تکمیل نمایید )

6 - پس از دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه از طریق سایت اینترنتی دانشگاه ، جهت مهر نمودن آن ( مهرامور مالی  ) در تاریخ مشخص شده ی فوق به آقای آتشی مراجعه فرمایید . 

7 - برای دریافت کارت ورود به جلسه از طریق زیر اقدام نمایید : 

وارد حساب کاربری خود در سایت دانشگاه شوید -->  (لینک) امور آموزشی --> کارت امتحان

 

JoomShaper