‏برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 96 - 95‏


دانشگاه آزاد اسلامی گراش

انتخاب واحد اینترنتی نيمسال اول 96-95

رديف

ايام هفته

تاريخ

رشته تحصيلي

ساعت

ورودي

1

شنبه

95/06/20

كارداني و كارشناسي
( برق و حسابداری )

24 - 8

كليه ورودي ها

2

یک شنبه

95/06/21

كارشناسي
( آموزش ابتدایی و روانشناسی)

24- 8

كليه ورودي ها

3

یکشنبه

95/06/21

کاردانی
( بهداشت مدارس )

24- 8

كليه ورودي ها

4

سه شنبه

95/06/23

کاردانی

( کامپیوتر )

24- 8

كليه ورودي ها

5

چهارشنبه

95/06/24

کاردانی و کارشناسی

( كليه رشته ها )

24- 8

كليه ورودي ها

 

توضیحات :

انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی می باشد .
*
تاریخ شروع کلاس ها  شنبه  95/06/27 می باشد .

تاریخ حذف و اضافه از 95/07/10 لغايت  14/07/95 می باشد
تاریخ پایان کلاسها  16/10/95 می باشد

* تاریخ امتحانات پایان ترم95/10/18 لغایت 95/10/30می باشد.


تذکرات:

* تعداد واحد انتخابي دانشجو در نيمسال نبايد كمتر از 12 واحد ( پاره وقت 10 واحد ) و بيش از 20 واحد باشد . ( ماده 19 آئين نامه آموزشي)

*
 تبصره: دانشجوي مشروط حق انتخاب واحد بيش از 14 واحد درسي در نيمسال نخواهد داشت . ( تبصره يك ماده 45 آئين نامه آموزشي ) 


 

 

امورآموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گراش

JoomShaper